Chương Trình Học

I.- CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ
Chương Trình Việt Ngữ có 9 cấp từ Mẫu Giáo đến cấp 8.

Cấp mẫu giáo:

 1. dạy các em biết các chữ cái tiếng Việt (a, ă, â, …), trừ p và q, các em chỉ học chữ thường;
 2. dạy các em tập đánh vần và đọc các chữ đơn giản như ba, cá, … và những câu thật ngắn như: ba đi về,
 3. dạy các em học các màu thường thấy: trắng, đen, đỏ, xanh, xanh lá cây, vàng, tím, học nhận định thứ tự các màu;
 4. dạy các em học các hình thông dụng: tam giác, vuông, chữ nhật, tròn, và tô màu các hình;
 5. dạy các em học các số từ 1 tới 10, nhận định thứ tự các số, đếm hình và viết số, khái niệm về phép cộng trong phạm vi từ 1 tới 10;
 6. dạy các em luyện óc quan sát, so sánh trong các bài tập “nối chữ với hình”, thêm chữ, thêm số,

Chương trình cấp 1:
 1. ôn cho các em các chữ cái tiếng Việt (a, ă, â…), chữ thường và chữ hoa
 2. dạy các em biết các phụ âm ghép tiếng Việt (ch, tr, nh, …),
 3. dạy các em tập ráp vần và đọc các chữ đơn giản như cha, tre, các từ ghép như chó dữ, từ láy như nho nhỏ … và những câu thật ngắn như: mẹ ghé chợ, …
 4. dạy các em học các câu ca dao, tục ngữ đơn giản;
 5. dạy các em dùng chữ hoa khi viết tên và đầu câu.
 6. dạy các em đọc các số từ 10 tới 100, thực hành xem giờ đồng hồ.
 7. dạy các em luyện kỹ năng ghi nhớ, óc quan sát, so sánh trong các bài tập “nối chữ với hình”,“điền vào chỗ trống”, thêm chữ, …

Chương trình cấp 2:
 1. dạy các em học các vần trong tiếng Việt được lập thành bởi một nguyên âm với một phụ âm: ac, ăc, âc, am, ăm, âm, an, ăn, ân, ap, ăp, âp, at, ăt, ât, em, êm, en, ên, êp, et, êt, oc, ôc, om, ôm, ơn, op, ôp, ơp, ot, ôt, ơt, im, in, ip, it, un, up, ep, ec, uc, ut, ưt;
 2. dạy hai hay ba vần trong một bài;
 3. dạy các em học ráp vần: ghép một phụ âm với một vần như phụ âm c với vần am thành tiếng cam;
 4. dạy các em thêm dấu để làm thành những chữ khác như cám, càm;
 5. dạy các em biết các chữ thông dụng mà các em sẽ có thể gặp nhiều trong các sách vở hay trong đời sống;
 6. dạy các em luyện óc nhận định: hình với chữ, vì thế mỗi bài có một số hình minh họa.

Chương trình cấp 3:
 1. dạy các em học tiếp các vần trong tiếng Việt. ai, ay, ây, ao, au, âu, eo, êu, ia, iu, oa, oe, oi, ôi, ơi, ua, ui, uơ, uy, uê, ưa, ưi, ưu;
 2. dạy mỗi vần trong một bài. Những vần có ít chữ được gom chung trong một bài, như uy-uê, ưi-ưu;
 3. dạy các em học ráp vần: ghép một phụ âm với một vần như phụ âm b với vần ai thành tiếng bai ;
 4. dạy các em thêm dấu để làm thành những chữ khác như bái, bài, bãi, bại;
 5. dạy các em biết các chữ thông dụng mà các em sẽ có thể gặp nhiều trong các sách vở hay trong đời sống;
 6. dạy các em luyện óc nhận định: hình với chữ, vì thế mỗi bài có một số hình minh họa.

Chương trình cấp 4:
 1. dạy các em học các vần trong tiếng Việt: anh, ach, ăng, âng, ang ,eng, êng, êch, inh, ich, ong, ông, ung ưng- dạy mỗi vần trong một bài.
 2. dạy các em học ráp vần: ghép một phụ âm với một vần như phụ âm b với vần anh thành tiếng banh ;
 3. dạy các em thêm dấu để làm thành những chữ khác như bánh, bành, bảnh;
 4. dạy các em biết các chữ thông dụng mà các em sẽ có thể gặp nhiều trong các sách vở hay trong đời sống;
 5. dạy các em luyện óc nhận định: hình với chữ, vì thế mỗi bài có một số hình minh họa.
 6. dạy các em tập nói chuyện với nhau như các bài đối thoại.

Chương trình cấp 5:
 1. dạy các em học các vần trong tiếng Việt được kết hợp bởi nguyên âm kép cọng với một phụ âm. Đó là các vần oai, oan, oac, oat, oăn, oăt, iên, iêt, iêc, iêm, uân, uât, uôi, uôm, uôc, uôt, ươc, ươt, ươi, ươu;
 2. dạy mỗi vần trong một bài. Những vần có ít chữ được gom chung trong một bài, như ươi và ươu;
 3. dạy các em học ráp vần để lập thành chữ như ghép một phụ âm l với vần oai rồi thêm dấu huyền để viết ra chữ loài;
 4. dạy các em quen thuộc với các bài đọc ngắn trong đó có các vần đã học;
 5. dạy các em dùng các từ đã học để đặt câu ngắn;
 6. dạy các em tìm ra các vần đã học trong một bài đọc;
 7. dạy các em viết chính tả.

Chương trình cấp 6:
 1. có mục đích dạy các em học tiếp các vần trong tiếng Việt: iêng, iêu, oach, oang, oanh, oam, oao, oay, oen, oet, uâng, uênh, uynh, uych, uôn, uông, ươm, ươp, ươn, ương, uyên, uyêt;
 2. có 2 bài ôn lại những vần đã được học ở Cấp 5;
 3. được phân bố thành 21 bài học, trong đó có 6 bài ôn bao gồm một bài ôn giữa khóa và một bài ôn cuối khóa để giúp các em chuẩn bị cho kỳ thi giữa khóa và kỳ thi cuối năm;
 4. dạy các em những tình cảm trong đời học sinh qua các bài được trích ra từ cuốn sách “Tâm Hồn Cao Thượng”;
 5. dạy các em học ca dao, những câu ca dao có chứa những chữ có vần học trong chương trình;
 6. dạy các em đọc và tìm hiểu ý nghĩa của các bài đọc, dạy trả lời các câu hỏi được lấy ra từ các bài đọc;
 7. dạy các em biết các chữ thông dụng mà các em sẽ có thể gặp nhiều trong các sách vở hay trong đời sống.

Chương trình cấp 7:
 1. Dạy các em về tiếng Việt (nguồn gốc, đặc tính, cấu trúc)
 2. Các từ loại như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, v.v.…
 3. Nhiệm vụ của các từ loại kể trên, thí dụ nhiệm vụ của danh từ là chủ từ, túc từ…
 4. Các tiếng đồng âm, đồng nghĩa và phản nghĩa.
 5. Song song với các bài học về các loại từ nêu trên, các em sẽ có các bài đọc để các em tập đọc và hiểu biết về phong tục, lịch sử và địa lý nước Việt. Ngoài ra, trong mỗi bài, các em sẽ có những bài tập nhỏ để các em thực tập ngay những điều vừa học.

Chương trình cấp 8:
 1. Dạy các em biết đọc và viết tiếng Việt. Trong mục đích này, các em sẽ được học về mệnh đề, câu và cách chấm câu. Biết được những điều này, các em sẽ viết được những bài văn đúng ngữ pháp hay gọi là đúng văn phạm;
 2. Dạy các em biết phân biệt các thể loại văn chương: văn xuôi và văn vần;
 3. Dạy các em các thể loại có trong văn chương Việt Nam như: ca dao, tục ngữ, thành ngữ, câu đối;
 4. Dạy các em các biết hình thức và luật của loại thơ Việt Nam là lục bát và song thất lục bát, và gợi ý để các em viết một bài thơ lục bát.

II.- CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ

Chương Trình Giáo Lý có các lớp từ Mẫu Giáo đến lớp 12. Học sinh hai lớp 11 và 12 sẽ được xếp vào một chương trình đặc biệt gọi là Make Christ Obvious (viết tắt là MCO), có nghĩa là “Để Chúa Được Sáng Tỏ Hơn”. Đây là một chương trình đào luyện các em thành những Kitô hữu lãnh đạo trong tương lai và cho các em một nền giáo lý vững chắc để các em đứng vững trong đức tin khi vào đại học. Chương trình này sẽ do cha xứ và cha phó hướng dẫn. Cuối năm lớp 11, các em tham dự một khóa tĩnh tâm đặc biệt và cuối năm lớp 12, các em sẽ tham dự Khóa Ephata Vào Đời, có nghi thức ra trường và được trao văn bằng học giáo lý.

Đồng thời cũng có các lớp Bí Tích: Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức.