Nội Qui Trường
I.- CHUYÊN CẦN

1. Vắng mặt:
Học sinh vắng mặt, khi trở lại học phải có thơ của phụ huynh hay được phụ huynh dẫn tới. Trong suốt khoá học, học sinh vắng mặt 6 lần hay hơn, dù có phép, sẽ đương nhiên ở lại lớp.

2. Đi trễ:
Học sinh đi trễ quá 15 phút, phải có giấy phép vào lớp của Văn Phòng trường Thánh Trần Văn Thiện. 6 lần đi trễ được tính như 1 ngày nghỉ học.

II.- KỶ LUẬT

1. Trật tự:
Học sinh sẽ bị đuổi học ngay lập tức nếu có những hành động gây mất trật tự trong trường như: đánh lộn, chửi thề, ăn cắp, phá hoại phòng ốc, vật dụng của nhà trường, mang vào trường các vật bén nhọn, chất nổ, ma túy, hoặc có những hành động thiếu thuần phong mĩ tục.

2. Lễ phép:
Học sinh thiếu lễ độ với thầy/cô sẽ bị nghiêm phạt.

3. Xếp hàng vào lớp:
Học sinh bắt buộc phải xếp hàng trước khi vào lớp mỗi buổi đầu giờ học. Nếu thầy/cô phụ trách lớp chưa tới, học sinh không được tự vào lớp và phải tuân theo sự chỉ dẫn của Ban Điều Hành.

4. Giờ chơi:
Học sinh không được phép ở lại trong lớp học nếu không có mặt thầy/cô trong lớp.

5. Xả rác:
Học sinh tuyệt đối không được ăn uống hoặc xả rác trong lớp học. Trong giờ nghỉ giải lao, học sinh phải vất giấy gói bánh kẹo và li giấy vào thùng rác đã được chỉ định.


III.- HỌC TẬP
Học sinh phải làm và học bài đầy đủ khi tới trường. Trong lớp, các em phải im lặng và nghe lời thầy/cô đang giảng dạy.


IV.- LIÊN HỆ PHỤ HUYNH
Phụ huynh học sinh được thiết tha mời gọi hợp tác với nhà trường bằng cách theo dõi việc học của con em qua "Sổ Liên Lạc" hay đến gặp Ban Điều Hành khi cần thiết. Phụ huynh sẽ phụ giúp với nhà trường trong việc học hành và gìn giữ tác phong, hạnh kiểm của học sinh. Ước mong được đón nhận những í kiến và sáng kiến của quí vị để cùng nhau làm tốt hơn công tác giáo dục con em.